• Yeni yaklaşım direktifleriyle sanayi malları üretiminde,güvenlik ve sağlık ile ilgili temel gereklere uyma zorunluluğu getirilmiştir. CE işareti bu bağlamda,ürünlerin bu direktiflere uygunluğunu ve AB pazarlarında satılabilme ve dolaşabilme hakkını elde ettiğini göstermektedir.
  • Buluş sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesini,kullanmasını veya satmasını belli bir süre boyunca engelleme hakkı vermektedir.

MAKALELER

  1. Ce ve Avrupa Birliği – Bahar Erarslan
  2. Türkiye AB ilişkileri – Özlem Çetin
  3. Avrupa Birliği ve Ce İşareti – Bahar Erarslan
  4. AB Mali Yardım ve Fon Politikası – Özlem Çetin
  5. Tüketici Hakları – Bahar Erarslan
  6. AB İç Pazarının Genel Çerçevesi – Bilge Sarıgül
  7. AB Bütçesi – Sibel Bozhan

POPULER BAŞLIKLAR